Het stervensproces en verder..

Tijdens het ziekbed en overgang van mijn moeder in 2004, werd ik geraakt door de bijzondere energie die toen voelbaar en aanwezig was.
We hadden mooie gesprekken en haar overleden familieleden waren aanwezig om haar te verwelkomen tijdens haar overgang.

Inmiddels mag ik nabestaanden hierover vertellen en mag ik, wanneer de overgegane geliefde eraan toe is, in ‘gesprek’ gaan met deze prachtige ziel. 

Ik ben dankbaar voor deze verbindingen die er zijn met de overgegane zielen, zeker het is een blijvend gemis voor de nabestaanden, maar als contact mogelijk is, is dat zó bijzonder.

Soms zijn ze zó dichtbij.

Hans Stolp verwoord, in zijn boek “Wat gebeurt er als je doodgaat”, precies wat er gebeurd wanneer je overgaat. 

“Wat gebeurt er als je doodgaat?”        Hans Stolp
De reis stap voor stap beschreven.
Als iemand sterft, ziet hij zijn lichaam wegglijden.
Anders dan de achterblijvenden denken,
is dit een moment van diepe vreugde:
de gestorvene ervaart nu dat de geest sterker is
dan de materie en dat hij leeft,
ook al is zijn lichaam hem ontvallen.
Bij het sterven wordt hij bijgestaan door
gestorven geliefden en engelen.
Daarna volgt het levenspanorama,
de reis door de astrale wereld
en de intrede in de zeven sferen
van de lichtwereld.

Mocht u vragen hebben en/of ondersteuning dan ben ik er graag voor u.

Een afspraak/consult bij u thuis is mogelijk.