Privacybeleid

Privacyverklaring Praktijk Leven in Bewustzijn

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Bonny Kalsbeek, eigenaresse van Praktijk Leven in Bewustzijn, gevestigd in Leeuwarden. Ingechreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52721523

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samengaan als Bonny Kalsbeek van Praktijk Leven in Bewustzijn en cliënt van Praktijk Leven in Bewustwording. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, of welke dienst dan maar ook van Praktijk Leven in Bewustzijn gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via Whatsapp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Die zijn beveiligd met een code.
Mijn site www.leveninbewustzijn.nl  is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets van jou op. Je kunt via de website wel een mail sturen, die vervolgens in mijn mailbox komt. Alleen ik heb toegang tot mijn mail die beveiligd is met een code.
Ik ben bij de server SOHOSTED aangesloten en vertrouw op de bescherming van gegevens door www.sohosted.com

Voor zover ik weet gebruik ik geen cookies.

Mocht het gebeuren dat mijn computer of mijn wachtwoorden en computer ooit gestolen worden, we spreken dan over een data lek, dan zal ik hiervan melding maken bij het AVG. Daarnaast zal ik de mensen waarvan ik gegevens bewaard heb hierover inlichten.

Niet digitale gegevens

Het intakeformulier bewaar ik in een afgesloten kast, ik weet waar de sleutel verstopt is.
Daarnaast bewaar ik opdrachten als je iets bij mij hebt gemaakt en schrijf ik daar waar nodig een enkele keer iets over jou op. Dit wordt ook in de afgesloten kast bewaard.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet vanuit gaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd.
Je mag mij hierover altijd aanspreken.