Het energetisch reinigen van een huis

Voor wie en waarom een huisreiniging?

Mens en dier hebben herinneringen, maar ook een huis heeft herinneringen. Deze herinneringen kunnen in het NU niet fijn voelen.

Wanneer een huis op een plaats gebouwd is waar gifstoffen liggen, waar oorlog gewoed heeft en/of waar mensen heel abrupt uit het leven zijn genomen, daar is de energie verstoord. Er kunnen zielen van overledenen dolen die nog steeds geen besef hebben dat ze dood zijn. Door allerlei gebeurtenissen, zoals oorlog, sterfte, geboorte, ruzies zijn er energieën achtergebleven in kamers, muren/stenen, leidingen, funderingen etc.

Ook als je gaat verhuizen naar een nieuwe woning, waar de vorige bewoners veel ruzies en andere negatieve situaties hebben beleefd, kan er negatieve energie in huis zijn achtergebleven. Met name kinderen, dieren en gevoelige volwassenen kunnen deze energie waarnemen, bewust of onbewust, en zich daardoor minder prettig voelen in huis.

Zo kunt u om de verkoop van uw huis te stimuleren een huisreiniging laten doen, om alle energieën, gecreëerd door u zelf en huisgenoten, los te koppelen. Dit maakt de weg vrij om andere bewoners aan te trekken.

Redenen om een huisreiniging te laten doen kunnen zijn:
Slecht, en/of niet kunnen slapen
Neerslachtigheid (onverklaarbaar)
Tochtvlagen van kou
Kinderen die van alles waarnemen (wat voor de volwassen personen niet te zien is)
Het huis wat je wilt verkopen (verkoopt beter na reiniging)

Werkwijze:

Door mij energetisch met herinneringen en wat er zich aandient te verbinden, komt er gelijk een ontspanning. Dit doe ik niet op de locatie zelf. Dit om reden dat afstand van de locatie een beter en krachtigere manier is om te verwijderen wat nodig is.
Wanneer het tijd is om deze energieën te ontbinden/ te laten gaan vind er een reiniging plaats.
We bespreken telefonisch wat mijn bevindingen zijn en ook die van u.