Wie ben ik?

Ik ben Bonny Kalsbeek

Als kind was ik zeer open en positief. Ook een dromer, ik kon uren naar de wolken staren en vond daar waarschijnlijk antwoorden die ik nodig had. Dit alles op onbewust niveau.

Door het leven te leven, verschillende werkzaamheden, ontmoetingen en leermomenten aan te gaan, heb ik mijzelf ‘herkend’ en bewust geworden wie ik werkelijk ben en wat ik hier wil en mag gaan doen op Aarde.

Mijn eigen bewustwordingsproces heeft er toe geleid dat mijn invoelend vermogen en helderziende gaven beschikbaar zijn geworden om in dienstbaarheid in te zetten voor mens en dier.

Het is voor mij een dankbare taak om behulpzaam te zijn in het bewustwordingsproces van wie dit met mij aan wil gaan. Zowel tijdens een individueel consult als in een workshop ben ik ervoor jou!

In Licht en Liefde, Bonny