Numerologie

Numerologie

Met de numerologie kan je inzicht krijgen over jezelf en je levensloop. Ieder mens heeft met zijn geboortedatum en geboortenaam een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids.

We worden op een bepaalde datum, een bepaald uur en een bepaalde minuut in het aardse energieveld geboren.
De voorwaarden en trillingen van dat energieveld bepalen voor een groot deel de speciale acties en reacties die ons gehele leven kenmerken.

Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te verwerven.
Ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beperkingen liggen.
Wat is onze levensopdracht en hoe kunnen we die het best uitvoeren.
De getallen vertellen ons niet alleen iets over onszelf, maar ook iets over de mensen met wie we samenleven.
Elk woord of elke naam trilt mee met een getal en elk getal heeft een eigen innerlijke betekenis.

Door er bewust naar te kijken is de mogelijkheid aanwezig om met de verkregen antwoorden jezelf beter te manifesteren en je zult meer open staan voor de vele mogelijkheden die het leven je te bieden heeft.